john.dewaard

VGP roept kabinet op netwerkconcurrentie intact te laten

Discussie aangemaakt door john.dewaard Moderator op 27-nov-2017

 

De VGP heeft recent haar leden geraadpleegd over de nog door de vorige minister van EZ uitgebrachte 'Analyse toekomst postmarkt'. In de Analyse worden op heldere wijze verschillende oplossingsrichtingen verkend voor het omgaan met de krimp in de postmarkt. Juist door daarbij nog geen voorkeursscenario aan te wijzen, wordt het nieuwe kabinet in staat gesteld om op basis van de relevante feiten en ontwikkelingen een eigen koers te bepalen.

 

Het hele artikel is te lezen op: http://www.documentwereld.nl/nieuws/1/11969-vgp_roept_kabinet_op_netwerkconcurrentie_intact_te_laten  

De VGP wil graag op zijn minst een concurrentienetwerk in stand houden. Een netwerk dat bestaat dus uit meer dan 1 aanbieder.... Vraag is: is er wel behoefte aan meer dan een als het volume zo snel terugloopt? Een goed geoutilleerd netwerk kan toch prima in die resterende behoefte voorzien?

Resultaten