BeantwoordVerondersteld beantwoord

Wat is de impact van de AVG op ECM oplossingen?

Vraag gesteld door hans.kaashoek Moderator op 10-mei-2017

Per 28 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht. In deze verordening staan expliciete regels over de registratie, het beheer en de vernietiging van informatie. Ook de bewijsplicht en mogelijke sancties als niet aan de richtlijn wordt voldaan zijn duidelijk geformuleerd. Wordt er bij het ontwerp en de implementatie van ECM oplossingen al met de AVG rekening gehouden? Wie heeft al ervaring? 

Resultaten