Gedragsregels

Document aangemaakt door unitedxperts Moderator op 12-okt-2017Laatst gewijzigd door unitedxperts Moderator op 11-jan-2018
Versie 7Document tonen
  • Bekijken in modus volledig scherm

Met een aantal gedragsregels maakt UnitedXperts afspraken over het functioneren van haar Xperts. De gedragsregels geven de normen aan, die onze Xperts bij de uitvoering van hun vak in acht behoren te nemen. De gedragsregels maken inzichtelijk wat opdrachtgevers mogen verwachten van onze Xperts en wat de Xperts mogen verwachten van elkaar.

 

Onze Xperts leveren kwalitatief hoogwaardige en professionele dienstverlening en houden het vertrouwen in UnitedXperts als centrale Enterprise Information Management community en dienstverlener hoog, door verplicht onze gedragsregels in hun werkzaamheden toe te passen.

Deze gedragsregels zijn dan ook integraal op alle door onze Xperts uitgevoerde diensten van toepassing en te allen tijde bindend voor opdrachten die zijn verstrekt en/of worden uitgevoerd in opdracht van UnitedXperts. Het is onze Xperts bijvoorbeeld niet toegestaan om (op welke wijze dan ook) de toepassing van onze gedragsregels te vermijden, te omzeilen of uit te sluiten.
 
Onze Xperts houden zich in de praktijkuitoefening niet alleen aan de wet, de modelovereenkomsten in het kader van de wet DBA en overige regelgeving die UnitedXperts oplegt, maar ook aan onze Kernwaarden en de uitgangspunten die gezamenlijk onze Gedragsregels vormen. Onze kernwaarden zijn: Deskundig - Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden.

 

Onze Xperts voldoen aantoonbaar aan wat de klant bij de invulling van opdrachten vraagt. Mocht daar niet aan worden voldaan, dan was de match niet juist en zal een opdracht teruggeven moeten worden aan UnitedXperts, die dan voor vervanging zorg gaat dragen.

 

Betrouwbaar Vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie

 

Onze Xperts dienen prudent om te gaan met de informatie die zij van hun opdrachtgevers ontvangen of waar zij inzicht in hebben. In deze regels beschrijven we wat van onze Xperts wordt verwacht wanneer zij in een situatie terecht komen waar dit speelt.

 

Zorgvuldigheid

 

Onze Xperts dienen zorgvuldig om te gaan met alle informatie die ze bij de uitvoering van hun opdracht ontvangen. In deze regels beschrijven we wat er daarbij van hen verwacht wordt.

 

Onafhankelijke en Professioneel

 

Onafhankelijk staat hoog in ons vaandel. Dit wordt dan ook heel strikt nageleefd. In deze regels wordt beschreven hoe onze Xperts met die onafhankelijkheid om dienen te gaan en wat wij daarbij aan actie verwachten wanneer dit speelt. 

 

Onze kernwaarden en onze gedragsregels worden in het document “Gedragsregels UnitedXperts” inhoudelijk nader toegelicht. Dit document is via deze link te downloaden

Bijlagen

    Resultaten