Accreditatie

Document aangemaakt door unitedxperts Moderator op 12-okt-2017Laatst gewijzigd door unitedxperts Moderator op 11-jan-2018
Versie 6Document tonen
  • Bekijken in modus volledig scherm

Voor generalisten of specialisten in ons vakgebied kan accreditatie van grote waarde zijn. Onze participanten (Xperts) kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan een accreditatie traject, waarmee zij kunnen aantonen dat zij onderscheidend zijn in hun vak en dat zij een vastgesteld niveau hebben bereikt in (een deel van) ons vakgebied. We onderkennen net als binnen het oude Gilde twee niveaus, namelijk het niveau van de Companion en dat van Master.

 

Companion

 

Als je als Xpert participeert, dan verwachten andere Xperts dat je minimaal een vastgesteld niveau hebt bereikt binnen een deel van het EIM-vakgebied. Het niveau wordt getoetst met een uitgebreide vragenlijst die de Xpert invult. Daarnaast zal UnitedXperts een “name search” doen met speciale aandacht voor het LinkedIn profiel en kan een kort referentie onderzoek volgen. De accreditatie tot Companion is verder gebaseerd op de voor- en vervolgopleidingen, het aantal jaren concrete werkervaring dat je hebt en de specifieke rollen en het soort projecten dat je in het verleden in het EIM-vakgebied hebt vervuld. Op basis van al deze informatie stellen we vast welke extra ondersteuning nog behulpzaam zou kunnen zijn. Ondersteuning kan geboden worden in de vorm van coaching door een Master, maar ook door specifieke opleidingen op delen van het vakgebied waarbinnen je nu nog onvoldoende of geen kennis en ervaring hebt. Het staat je vrij het advies te volgen en je tot het niveau van Companion te ontwikkelen, maar je kunt ook besluiten dat je huidige niveau voldoende is. De vaststelling voor welke opdrachten jij een geschikte kandidaat bent zal gebaseerd zijn op het recentst bekende niveau. Niets moet, maar je dieper en/of breder ontwikkelen in het EIM-vakgebied kan dus binnen UnitedXperts ook al heb je het Companion niveau nog niet bereikt. Bereik je het niveau van Companion, dan gaat dit gepaard met een oorkonde én een Companion speldje, waarmee je je desgewenst ook zichtbaar van andere participanten en Xperts kunt onderscheiden.

 

Master

 

Ben je Master bij UnitedXperts, dan heb je het hoogste niveau bereikt voor dat deel van het EIM-vakgebied waarvan de accreditatiecommissie (bestaande uit Geert-Jan van Bussel, Hans Kaashoek en Hans Dickerscheid) heeft vastgesteld dat je de titel “Master” mag dragen. Deze of andere Masters zijn gaarne bereid samen met jou een curriculum samen te stellen en jou, waar nodig en gewenst, verder te begeleiden op die delen van het vakgebied waar je nog niet het Masterniveau hebt bereikt. Het niveau van Master gaat gepaard met een oorkonde en een bijbehorend Master speldje, waarmee je je desgewenst ook zichtbaar kunt onderscheiden van Xperts en de Companions.

 

Wil je jezelf laten accrediteren, dan zijn de kosten voor het niveau Companion eenmalig € 495,- en voor Master € 995,-. Eens per 3 jaar dient de Master-accreditatie opnieuw getoetst te worden. De kosten hiervoor zijn € 150,-. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw

Bijlagen

    Resultaten