navigatie overslaan
Alle plaatsen > Output & Communicate > Blog > 2018 > februari > 16

Onderstaand artikel van de CMO.com website geeft cijfermatig inzicht in het huidige mobiele landschap (waar we nu staan). Bij elk aandachtspunt vind je de link naar de bron van die cijfers. De mobiele telefoon wordt in ieder geval in steeds hogere mate onze persoonlijke mobiele assistent.

Ook bij de ontwikkelingen binnen onze community is het goed dat we deze ontwikkelingen volgen en dat we zien wat er allemaal nog meer op ons af komt. Het komt er op neer dat:

 • het mobiele verkeer flink door groeit
 • er met een grote vaart nieuwe zaken op ons af komen (Virtual Reality en Artificial Reality)
 • er zijn nog veel websites zijn die niet geoptimaliseerd zijn voor mobiel verkeer
 • we er nog niet uit zijn of we naar mobiele apps of mobiele websites over willen stappen
 • de adoptiegraad van Wearables nog steeds groeiende is
 • we af willen van die vervelende advertenties op onze mobiel
 • we ook veel meer via onze mobiel kopen
 • we ook veel meer zoeken via onze mobiel dan dat we altijd gedaan hebben en doen dat ook meer via betaalde functies
 • de mobiel ons in steeds hogere mate ook beïnvloedt bij het doen van aankopen via de offline manier
 • klanten slechte mobiele sides niet aan anderen zullen aanbevelen

Voor alle werkelijke cijfers en hun bron verwijs ik naar onderstaand artikel.

 

Hier het artikel van CMO.com

Much has changed since cell-phone inventor Martin Cooper placed the first mobile call in 1973. More than just a gateway for telephone communications on the go, consumers are putting their smartphones to work for media consumption, research, shopping, and, more recently, augmented and virtual reality experiences. And with the adoption of voice capabilities, smartphones are now transforming into pocket-residing personal assistants. 

Here’s a snapshot of the mobile landscape today.

1. From 2016 to 2017, time spent per day on mobile has increased by approximately seven minutes, reaching a total of 3 hours and 15 minutes per day. (Source: eMarketer)

2. Mobile devices will account for 79% of all internet use in 2018 globally. (Source: eMarketer)

3. Mobile augmented reality is expected to become the primary driver of a $108 billion VR/AR market by 2021. (Source: TechCrunch)

4. Fifty-two percent of retailers still do not optimize digital content for the device consumers choose to shop on. (Source Retail Systems Research)

5. Twenty-three percent of consumers claim in-app recommendations would fuel them to add more products to their mobile shopping carts, with 33% affirming it would convince them to spend more time in the app. (Source: comScore)

6. The mobile app vs. the mobile web debate is ongoing. However, research shows that 52% of the time individuals spend on digital media is on mobile apps. (Source: comScore)

7. Twenty percent of mobile search queries were made via voice in 2016, with accuracy now at about 95%. (Source: Mary Meeker’s 2017 Global Internet Report)

8. Wearables are gaining adoption, with about 25% of Americans owning one in 2017, up 12% from 2016. (Source: Mary Meeker’s 2017 Global Internet Report)

9. Mobile ad blocking is up 90% year over year. (Source: HubSpot

10. During the 2017 holiday season, a whopping $35.9 billion was spent via mobile devices, according to Adobe Digital Index. That accounts for a record-setting 33.1% of online holiday revenue coming from smartphones or tablets. Mobile also accounted for 52% of traffic to retail websites during the holidays. (Source: Adobe Digital Insights)

11. Sixty-nine percent of consumers worldwide between the ages of 18 and 39 use mobile devices to research products before they buy, and 44% use tablets. (Source: comScore)

12. Mobile devices account for 53% of paid-search clicks. (Source: comScore)

13. Mobile-influenced offline spending is already estimated to be over $1 trillion in 2017. (Source: iProspect)

14. Fifty-seven percent of users say they won’t recommend a business with a poorly designed mobile site. (Source: socPub)

15. While mobile shoppers make up only 17% of all consumers, they account for 21% of all e-commerce sales—and mobile’s share of total e-commerce sales continues to grow. (Source: Facebook IQ Study)

Ik las recentelijk een artikel dat ik in 1987 heb geschreven. De aanleiding was dat mijn toenmalige werkgever een Personal Computer (PC) privé project op basis van een Tulip Compact 2 computer was gestart, waar geen enkele collega aan mee wilde doen. Waarom niet?

 

Er was grote onduidelijkheid wat zo’n pc voor hen zou betekenen en waarom zou men er salaris voor inleveren? Ik vond het erg jammer dat mijn collega’s zo’n mooie kans lieten liggen dat ik op eigen initiatief een document schreef wat hen bij hun beslissing kon helpen. Ik legde uit hoe zo’n apparaat werkte, maar vooral ook waarom het opdoen van kennis en ervaring met een pc zo belangrijk was. Ik schetste een toekomst en deed voorspellingen wat de pc teweeg zou brengen. Het zou veranderingen in onze manier van werken en het uitwisselen van informatie teweegbrengen en iedereen zou daar persoonlijk mee te maken krijgen.

 

Iedere collega die in mijn document geïnteresseerd was kreeg een kopie. De directie kreeg ook een exemplaar onder ogen. Ik moest bij de directeur komen en deze vroeg me het document aan alle collega’s te verstrekken. Op basis van het geschetste toekomstbeeld deed ineens 95% van alle collega’s mee aan het pc-privéplan. Een bijkomend voordeel was dat het document in Nederland op allerlei onverwachte plaatsen op popte. Zo vernam ik dat het ook bij grote overheidsinstellingen was verspreid. Het leuke is dat je na 30 jaar kunt zeggen dat alle voorspellingen ook daadwerkelijk zijn uitgekomen. Onderstaand het slot van dat artikel. Vergeet niet, het was toen 1987. 

 

Verder geloof ik dat we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk van informatie-uitwisseling. In de nabije toekomst zullen we steeds meer te maken krijgen met thuisbankieren, thuiswinkelen, thuiswerken, enz.

Voor onze kinderen is het nog van groter belang dat ze al vroeg om leren gaan met informatieverwerking. Van wat wij hun nu leren, zullen ze in de toekomst veel profijt hebben.

 

De laatste zin geldt overigens nog steeds en blijft uitermate belangrijk.

 

Voorspellingen over technologische ontwikkelingen

 

In 2000 heb ik een workshop gegeven aan de Business School van Maastricht, waarbij ik studenten meenam in de ontwikkelingen waar ze binnenkort mee te maken zouden krijgen. Zo vertelde ik dat de mobiele telefoon zou uitgroeien toen een medium waarmee je altijd en overal toegang zou hebben tot alle informatie. De leerlingen keken me met ongeloof aan. Het zal duidelijk zijn dat deze voorspelling met de komst van de smartphone is uitgekomen.

In 2005 heb ik bij een presentatie op een Xplor-congres de veranderingen op het document managementvlak en over communicatievormen in het bijzonder besproken. Ik voorspelde een aantal zaken die binnen 10 jaar het output- en het communicatievakgebied zouden beïnvloeden. Voorbeelden waren: compositietools die geschikt zouden zijn voor alle vormen van outputgeneratie (batch, on-demand en interactief), de opkomst van ‘white paper factory’-oplossingen, de grote groei van inkjettechnologie en de doodsteek voor offset. Nu, 12 jaar later, kunnen we stellen dat ook deze ontwikkelingen grote gevolgen hebben voor onze markt.

 

Sinds 2012 ben ik docent en neem ik mijn leerlingen mee in de veranderingen die op stapel staan in het Enterprise Information Management (EIM) vakgebied. Dit is het vakgebied dat zich bezighoudt met de digitale transformatie tussen alle inkomende communicatiekanalen naar één digitale interne werkwijze; het digitaal intern afhandelen van bedrijfsprocessen waarbij men deze via ‘straight through processing’ af wil handelen; van digitale opslag en raadpleging van data en documenten waarbij het resultaat van het digitale bedrijfsproces met de klant gecommuniceerd moet worden op de wijze en het medium zoals de klant dit wenst. Elk jaar kwam er wel weer iets nieuws bij, zodat ik de trainingen continue aan moest passen. Nu vraagt u zich misschien af: waarom deze lange inleiding?

UnitedXperts

 

In januari 2017 ben ik samen met mijn compagnon Benedict Böhm de Enterprise Information Management community UnitedXperts gestart waarmee we zelfstandig professionals, opdrachtgevers en leveranciers uit dit vakgebied bij elkaar brengen. We willen samen met hen de aanstaande veranderingen zo goed mogelijk voorbereiden, zodat we in staat zijn de veranderingen te begeleiden en technisch mogelijk te maken.

 

Het is nu oktober 2017 en weer staan grote veranderingen voor de deur. De manier waarop wij zaken doen; de manier waarop we met elkaar communiceren en aanstaande nieuwe technologieën zullen ons leven ingrijpend veranderen. De digitale wereld 1.0, zoals we die de afgelopen 30 jaar hebben leren kennen, gaat op zijn kop en we krijgen een 2.0 variant. Dus wat gaat er de komende 10 jaar allemaal gebeuren?

 

Het lijkt me dan ook nuttig mijn lezers mee te nemen in wat er allemaal op stapel staat en welke veranderingen op ons afkomen. Hierbij put ik uit mijn 35 jaar praktijkervaring en uit het feit dat ik regelmatig aan de vooravond heb gestaan van veranderingen die nu achter ons liggen. Al die keren heb ik technologische ontwikkelingen en de gevolgen ervan gekoppeld aan veranderingen voor de mens, processen en communicatie.

Artikelenreeks

 

Daarnaast vind ik het ontzettend leuk jullie middels een artikelenreeks mijn ervaringen, mijn observaties en ook mijn voorspellingen met jullie te delen. Ik hoop je ermee in staat te stellen je beter op komende veranderingen voor te bereiden. Ik ga voor jullie een artikelenreeks schrijven waarbij ik elke maand één topic beet zal beetpakken. Ik zal dat topic dan verder uitdiepen en aangeven wat die verandering voor je eigen thuisfront en voor je werkomgeving zal betekenen. Eigenlijk is dit voor mij een herhaling van de aanpak zoals ik die in 1987 bij mijn toenmalige collega’s heb toegepast. Die collega’s zijn er denk ik beter van geworden en het bedrijf zelf heeft het ook geen windeieren gelegd. Het toepassen van automatisering in hun mechanische wereld verliep daarna namelijk heel snel.

 

Hieronder vind u een aantal te behandelen onderwerpen:

 • Customer Communication Management: Wat zal de volgende stap in communicatie en de processen bij de bedrijven zijn?
 • Inputmanagement: Wat zijn de veranderingen die hier op til staan?
 • Robotisering: Zit er straks een stuk blik te werken aan administratieve processen of niet?
 • Blockchain: Een nieuwe manier van werken of een Block geketend aan je been?
 • Customer Experience: Hoe nieuw is deze benaderingswijze en manier van denken werkelijk?
 • Security en Risk management: Hoe veilig zijn we nog op de digitale snelweg?
 • Compliancy: Wat betekent die AVG voor ons en onze processen?
 • Software: Gaan we nog softwarepakketten kopen of gaat die wereld op zijn kop?
 • Hardware: Moeten we hier zelf nog in gaan investeren?
 • Autonoom rijden en werken: Hoe gaat dat zich allemaal verder ontwikkelen en is dat een goede of slechte ontwikkeling?
 • Artificial Intelligence. Wordt de computer slimmer dan de mens en zijn er nu wel of geen gevaren aan verbonden?
 • 3D-print: Kunnen we straks thuis zelf eenvoudig zelf fysieke dingen maken?
 • Augmented Reality: Is onze wereld straks nog wel zoals die nu lijkt?
 • Nog vele andere topics zullen volgen.

 

Over de auteur: Hans Dickerscheid

 

Een voordeel van communiceren in blogvorm is dat het bereik via de social media enorm groot is. Vind je mijn artikelen leuk, deel ze dan op social media. Heb je opmerkingen, aanvullingen of bijvoorbeeld verzoeken om bepaalde topics te behandelen, stuur dan een persoonlijk bericht naar hans.dickerscheid@unitedxperts.nl