navigatie overslaan
Alle plaatsen > Input & Capture > Blog > 2018 > januari > 05

Naarmate we meer onderweg zijn en gebruik maken van allerlei mobiele apparaten worden ook steeds meer gegevens verzameld. Althans, dat zou kunnen. Je kunt natuurlijk alle settings van je mobiele telefoon of tablet op een stand zetten dat niemand iets kan uitlezen, maar dan nog... Je weet het dan nog steeds niet helemaal zeker dat er niets met al die gegevens gebeurt. Blijft een feit dat de ontwikkelingen in technologie inmiddels  zo snel gaan dat gegevens van alles wat we gebruiken kunnen worden gekoppeld aan en met uiteenlopende bronnen, geanalyseerd en vervolgens worden toegedicht aan onszelf en ons gedrag. Op welk terrein ook. Internet of Things is niet meer tegen te houden; de automotive-industrie gaat onverdroten voort met het inbouwen van allerlei sensoren die precies kunnen vertellen waar we ons bevinden, hoe lang we er over hebben gedaan, wat we onderweg hebben gedaan etc.

Waar we het voorheen met capturing vooral hadden over het scannen van papieren documenten en die inhoud vervolgens indexeren en opslaan, gaat het nu over steeds meer en steeds complexere data, afkomstig uit allerlei uiteenlopende bronnen.

En toch zullen we met die wetenschap (letterlijk) moeten omgaan. Wie de data beheert, beheert het kapitaal. Kennis zit opgesloten in enorme hoeveelheden data, maar die kennis moet je er dan wel uit kunnen halen. Onlangs verscheen er een bericht dat van de banen die we in 2030 uitoefenen minstens 30% nu nog niet bekend is. Met andere woorden, we hebben nu nog geen idee wat een derde van de werkende bevolking straks doet voor de kost. Zeker is wel dat het een grote relatie zal hebben met (de verwerking van) data. Uit die complexe brei van data is veel waardevolle informatie te halen, alleen moet je wel weten hoe je dat moet doen en wat je er vervolgens mee kunt (of mag!).

 

Er komen veel wijsheden van de oude Chinezen en ze hebben ook altijd een interessante astrologische insteek voor het nieuwe jaar. Het Chinese jaar 2018 staat in het teken van de hond. Ik heb het even voor u opgezocht: het wordt een jaar waarin volgens de Chinese astrologie idealen richtinggevend zijn en samenwerking ons meer vooruithelpt. Dat zou dan niet alleen voor meer harmonie zorgen, maar ook voor meer inkomsten. Dat laatste is mooi meegenomen uiteraard, maar de eerste zaak is veel relevanter. Die gaat namelijk uit van een meer WIJ-georiënteerde maatschappij en het belang van elkaar stimuleren, inspireren en versterken. Dat spreekt me wel aan.

 

Volgens diezelfde Chinese astrologie wordt 2018 ook het jaar van de omscholing. Ik denk dat ze wel eens gelijk kunnen hebben. Als we straks die nieuwe beroepen willen kunnen uitvoeren, kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met opleiden. Deze wereld is nu al complex genoeg.