navigatie overslaan
Alle plaatsen > Input & Capture > Blog > 2017 > september
2017
john.dewaard

Een goed begin...

Gepost door john.dewaard Moderator 4-sep-2017

Voor een goed ontsluitbare informatieverzameling is het van belang om de separate stukjes informatie duidelijk onderscheidbaar van elkaar op te slaan en te beheren. In gewoon Nederlands: zorg ervoor dat informatie eenduidig wordt voorzien van unieke kenmerken. Dan weet u tenminste zeker dat u die informatie weer kunt terugvinden en - nog belangrijker - dat anderen dat ook kunnen. Bent u ervan overtuigd dat het eenduidig, consequent en consistent gebeurt als mensen dat gaan doen? Of zou het toch beter zijn om het over te laten aan een geautomatiseerd systeem? Met andere woorden: wat gaat er gebeuren met functies als DIV, postkamermedewerker (ook die in de digitale postkamer) en alle daaraan gerelateerde functies? Zitten die straks nog aan het begin van de informatiecyclus, zijn ze verdwenen of hebben ze juist hun toegevoegde waarde in een toezichthoudende rol? Bijvoorbeeld om erop toe te zien dat de AVG wordt nageleefd? Zijn zij degenen die opschuiven richting Data Privacy Officer? Of zou het niet op zijn minst handig zijn als ze dat zouden doen? Zij zouden immers de regisseurs van de digitale omgeving worden, volgens veel deskundigen? Volgens een artikel op eburg 'gaat het zelfs leuk worden'... Misschien is niet iedereen het daar mee eens.