hansdickerscheid

Partijen die beter weten samen te werken binnen het beste netwerk binnen hun vakgebied, dat zijn straks de grote winnaars

Blogpost aangemaakt door hansdickerscheid Moderator op 19-feb-2018

De titel van deze bijdrage zegt eigenlijk al genoeg. Deze mening is overigens niet iets wat wij alleen bij UnitedXperts en EIM-campus vinden. Ook de grotere consultancy organisaties en andere netwerken zijn hiervan overtuigd. Deze ontwikkeling was exact voor Benedict Böhm en mij de reden in 2017 met UnitedXperts te starten en sinds kort nauw samen te werken met EIM-campus.

 

Het voor lange tijd in loondienst zijn bij één en dezelfde werkgever heeft zijn langste tijd gehad. Het is niet voor niets dat de Nederlandse werknemer steeds meer kiest voor het zelfstandig ondernemerschap. Ook de opdrachtgevers willen mensen maar tijdelijk inzetten met de speciale kennis en expertise die zij voor een periode nodig hebben om bepaalde zaken binnen hun organisatie te organiseren of te implementeren.

 

Wij van UnitedXperts hebben de overtuiging dat het samenwerken binnen een community dé manier is waarop we meerwaarde voor alle betrokkenen creëren. Met alle betrokkenen bedoelen we de opdrachtgevers, de zelfstandig professionals en leveranciers.

Wat óók gaat veranderen is dat opdrachtgevers gebruik gaan maken van echte specialistische kennis, zoals die binnen netwerken aanwezig is. Zij zullen dientengevolge steeds minder gebruik maken van reguliere intermediairs en gaan meer gebruik maken van specialistische netwerken.

 

Deze manier van werken kennen we trouwens al vanuit de middeleeuwen. Samenwerken deed men toen in een Gilde. Gildes, die lange tijd zeer succesvol zijn geweest, volgden principes die nu nog steeds gelden. UnitedXperts heeft veel van deze traditionele én zeer succesvolle gilde-principes in een modern (digitaal) jasje gestoken.

Ik noem hieronder een aantal principes en geef aan hoe wij hier binnen UnitedXperts mee omgaan:

 

  • Het Gilde was een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep

Wij zien onszelf als die belangenorganisatie binnen het gebied van Enterprise Information Management. Hiervoor hebben wij onze community opgericht. Wij werken samen met specialistische partners en ondersteunen zelfstandig professionals, opdrachtgevers en leveranciers, die bij ons participeren;

 

  • In een Gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld

Dat doen wij binnen de vier thema’s van de Special Interest Groups, waarvan men gratis en zonder actief te zijn via de EIM-campus, of betaald en actief via UnitedXperts gebruik kan maken. Als onze participant werk je samen met andere participanten aan trends en ontwikkelingen in ons vakgebied en communiceren wij erover via diverse moderne digitale communicatiekanalen en op congressen en in vakbladen;

   

  • Gildeleden werden opgeleid in het vak

Hiervoor werken wij vanuit UnitedXperts nauw samen met IMF-online, AIIM en TIMAF en samen met hen bieden wij projectmanagement-, vakinhoudelijke- en maatwerktrainingen aan;

 

  • Binnen het Gilde kon je als vakman erkend worden met de titel ”Gezel” en “Meester “ na het doen van de Gilde- of Meesterproef

Ook wij bieden de mogelijkheid tot accreditatie, waarbij je vakkennis en niveau wordt getoetst door gerenommeerde spelers uit de markt en door geaccrediteerde participanten. Middels accreditatie kun je je ook op deze twee niveaus onderscheiden;

 

  • Het Gilde behartigde de belangen van de gildeleden én bood kwaliteit

Kwaliteit staat binnen UnitedXperts hoog in het vaandel. Wij schrijven over het vakgebied en publiceren via meerdere kanalen. Bescherming bieden wij door met elkaar kwaliteit na te streven met gedragsregels waar wij ons met elkaar aan conformeren, door intervisies te houden tijdens projecten en evaluaties te doen na projecten;

 

  • Het Gilde had het alleenrecht op het uitoefenen van het vak, wat leidde tot de zekerheid van kwalitatief hoogwaardig werk

Wij hebben zeker niet het alleenrecht, maar willen wel samen met onze participanten dé partij zijn die als eerste wordt benaderd met vraagstukken en opdrachten uit dit vakgebied;

 

  • Er werden binnen het Gilde standaard prijzen voor werkzaamheden afgesproken

Wij willen reële prijzen voor onze participanten bedingen. We helpen onze participanten hierbij als zij voor onze opdrachtbemiddeling kiezen. Naarmate de schaarste op de markt toeneemt zullen wij het voortouw nemen om de juiste prijsafspraken voor onze participanten te maken;

 

  • Leden werden ook financieel ondersteund op het moment van financiële nood (broodfonds)

Deze optie willen wij vanuit UnitedXperts op termijn en volledig onafhankelijk van onze community aanbieden. De bedoeling is dat de participanten elkaar onderling financieel helpen bij ziekte of als ze langdurig zonder opdracht zitten. Een broodfonds gaat echter pas werken zodra betrokkenen vertrouwen in elkaar hebben opgebouwd. Dit heeft nog wat tijd nodig, want wij zijn immers pas een jaar geleden met onze community gestart.

 

Tot slot

De manier van werken en samenwerken zoals wij die vanuit het Gilde kennen komt in de moderne tijd weer terug. De manier waarop vraag en aanbod binnen de markt wordt afgestemd zal steeds meer door communities worden ingevuld. Flexibilsering van de arbeidsmarkt zet sterk door.

UnitedXperts is hier op het gebied van Enterprise Information Management door onze samenwerking met EIM-campus klaar voor.

 

U ook?

Zo ja, sluit je dan om te beginnen aan door jezelf gratis te registreren op de EIM-campus of door actief te participeren tegen een onkostenvergoeding bij UnitedXperts.

Resultaten