navigatie overslaan
Alle plaatsen > Data & Secure > Blog > 2017 > oktober
2017
gert

Wordt cyberveiligheid onderschat?

Gepost door gert 12-okt-2017

Europa wapent zich tegen cyberaanvallen

(Bron: Telegraaf/digitaal)

Om zich te weren tegen de dramatische stijging van het aantal cyberaanvallen, moeten de EU-landen veel nauwer gaan samenwerken. De Europese Commissie wil onpersoonlijke gegevens vrijelijk door Europa laten stromen en presenteerde dinsdag 19 sept plannen om de digitale veiligheid te waarborgen.

„Geen land kan de uitdagingen op het gebied van cyberveiligheid alleen aan”, zei vicevoorzitter Andrus Ansip (Digitale Markt). Vier op de vijf Europese bedrijven hadden vorig jaar problemen met hun digitale veiligheid. Datadiefstal, gijzelingssoftware en fraude met creditcards en digitale betaalmiddelen komen steeds vaker voor en moeten harder worden aangepakt als het aan Brussel ligt. Schattingen over de schade van digitale misdaad lopen op tot 265 miljard euro per jaar.

Enisa, het Europese agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging op Kreta, wordt versterkt en omgevormd tot een dienst die de Europese cyberveiligheid robuust moet maken. Die moet met certificaten zorgen voor veilige digitale diensten en producten die met internet zijn verbonden.

Blauwdruk

Daarnaast gaat het agentschap een ’blauwdruk’ opstellen voor acties die lidstaten snel moeten nemen bij een grootschalige aanval. Het jaarlijkse budget moet op termijn verdubbelen naar 23 miljoen euro. Mogelijk komt er een fonds voor lidstaten die worden getroffen door een cyberaanval.

Bedrijven en burgers kunnen hun steentje bijdragen door ’cyberhygiëne’ serieuzer te nemen. Daaronder valt bijvoorbeeld het geregeld wijzigen van wachtwoorden en voorzichtig zijn met usb-sticks en mails van een onbekende afzender. „Dat moet net zo normaal worden als je handen wassen voor het eten”, aldus Ansip.

De commissie kwam verder met wetsvoorstellen om het ’digitale prikkeldraad’ tussen EU-landen te laten verdwijnen. Onbelemmerd dataverkeer zou jaarlijks tot 8 miljard euro aan extra inkomsten kunnen opleveren. Het is volgens Brussel van essentieel belang voor de ’data-economie’ dat obstakels voor het gebruik van gegevens over de grens uit de weg worden geruimd. De industrie, overheden, (web)winkels, hotels, de transportsector, scholen en financiële instellingen zouden hier enorm van kunnen profiteren.

 

Discussie naar aanleiding van bovenstaand:

 

Het zou mooi moeten zijn, maar klinkt eerder als een poging om water naar de zee te dragen: Volgens bovenstaand artikel wil de Europese Commissie een budget van 23 miljoen (op termijn!) beschikbaar stellen aan Enisa (het Europese agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging op Kreta) om vrijer verkeer van onpersoonlijke data in Europa mogelijk te maken en deze data toch te beschermen. Het gaat weliswaar om onpersoonlijke data, maar een beetje hacker kan al heel veel met dergelijke onpersoonlijke (dus niet tot een individu te herleiden) data, zeker als zaken gekoppeld gaan worden en een beetje serieus social engineering gaat plaatsvinden. Aan de andere kant bedraagt de geschatte schade door cyberaanvallen en hackers zo’n 265 miljard euro per jaar. Dat geeft blijk van een schromelijke onderschatting van de gevaren en gevolgen van cybercriminaliteit. Op deze manier gaan we het pleit nooit winnen. Er zal veel forser en gerichter moeten worden geïnvesteerd in veilige data en veilig dataverkeer. Samenwerken op Europees niveau is mooi, maar dan moet je het wel serieus nemen.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ondertekent haar raadsbesluiten niet meer met een pen, maar digitaal gecertificeerd. Tijdens de raadsvergadering van 27 september plaatste griffier Hans Rijs voor het eerst een digitaal gewaarmerkte handtekening onder een raadsbesluit. De digitale handtekening is een geïntegreerd onderdeel van Parlaeus, een platform voor bestuurlijke en politieke besluitvorming, waar Bodegraven-Reeuwijk sinds kort mee werkt. Lees het hele artikel  op http://www.documentwereld.nl/nieuws/1/11870-gemeenteraad_bodegraven_reeuwijk_ondertekent_digitaal 

 

De digitale handtekening raakt blijkbaar steeds meer 'ingeburgerd'. Zou het dan toch gaan gebeuren: 1 digitale overheid die alles digitaal kan afhandelen? Inclusief ondertekenen (en dus accorderen) van een proces?